Home » 2013 » mei » 03

Dagelijks archief: 03/05/2013

Limes Valkenburg

Vrijdag 3 mei 2913.

B 14 (1) S

B 14 (11) S

In wat nu Hartje Valkenburg ZH is stond  vroeger een Romeinse vesting. In het wegdek is de plek aangegeven. Op een steen staat de volgende tekst:

‘Uit opgravingen sinds 1941 is het 1,4 tot 1,7 ha grote fort van de Romeinen bekend uit de jaren 40 tot 260 na Chr. Waar u nu staat ontstond een 2,5 meter hoge terp door het steeds weer ophogen en verbouwen van dit castlllum, het grensfort Praetorium Agrippinae. Het had de ruimte voor bijna 500 man voetvolk en/of ruiterij, veelal hulptroepen. In het plaveisel is de ligging aangegeven van de laatste van de zes bouwperioden: ommuring, torens en poorten. Hier is in oude tufsteen opnieuw de helft opgetrokken van de z.g. porta principalis dextra, de rechterpoot aan de hoofdweg, die het kamp in tweeën deelde.

Vanuit deze poort leidde de Romeinse weg naar andere nederzettingen en forten langs de “oude” Rijn. De Rheinius was de grensrivier van het Romeinse Rijk, maart daarin ook de belangrijkste verkeersader voor mensen en goederen naar het land van de Canenefaten in on Zuid-Holland’.

B 14 (16) S