Home » 2012 » oktober » 21

Dagelijks archief: 21/10/2012

Wandelroute Amsterdam-Arnhem

Zondag 21 oktober 2012.

Binnenkort in dit theater. De oudste ANWB-wandelroute is door ‘Op Pad’ opnieuw in kaart gebracht en dit jaar op internet gepubliceerd. Het voorwoord van het boekje uit 1914 begint als volgt:

Wandelen. Is dit reactie? …… In het moderne jaar 1914 verschijnt een handboekje, waarin de beschrijving voorkomt van een weg, welke moet worden bewandeld! En we slaan met een hyper-nerveus gebaar van allermodernste verbazing, de handen boven ons hoofd samen, en richten de oogen met een languisanten blik naar onze voeten, – wàt! Wordt er nog gewandeld in deze wereld, en waagt men het in de twintigste eeuw, onze aandacht te vragen voor zoo iets barbaarsch als het zich voortbewegen per voet?’

 

anwb bord

Antieke richtingwijzer

 

 

 

Van A naar A

VAn A naar A

 

Verderop in dit boekje:

Schoeisel. Dit moet goed ingeloopen zijn, van stevige zolen voorzien, goed sluitend om de wreef, doch van voren breed, zoodat de tenen ruimte hebben. Hiervan hangt zeer veel af; de kleinste verwonding aan den voet door drukken of schuren van het schoeisel, is in staat de gehele voetreis te bederven. Veel voetreizigers zijn gewoon de voeten ’s morgens en ’s avonds met brandewijn of ander alcohol te wasschen’.

De 150 kilometer onder andere door het Gooi, over de Utrechtse Heuvelrug en de Veluwe is ook beschikbaar op GPS. Ik zie er naar uit om ook deze tocht dwars door de Nederland op te pakken.